Pro Vaší budovu či rodinný dům můžeme dodat a nainstalovat:

Fólie Alarmy

Fólie na objekty

Bezpečnostní fólie

okenní fólie
 • Snižuje riziko vykradení i náhodného rozbití skla
 • Atestovaná v bezpečnostní třídě P2 (DIN EN 356 E)
 • Zamezuje prohození předmětů (jako kameny, zápalné lahve, výbušniny apod.)
 • I po rozbití zůstává sklo neprostupné
 • Chrání proti zranění rozbitým sklem
 • Chrání proti účinkům tlakové vlny
 • Univerzální využití na všechny typy skel
 • Zpomaluje postup pachatele do objektu, obdobně jako mříže
 • Při rozbití okna není potřeba okamžitě vyměnit sklo
 • Zadržuje 98% UV záření a chrání tak váš interiér

Prosklené dveře a okna jsou nejčastějším místem napadení bytů, domů a budov. Jsou zároveň nejsnazší překážkou pro vniknutí nežádoucích osob nebo předmětů do objektu. Ochrana těchto vstupů je základem bezpečnosti každé budovy. Výměna stávajících oken za bezpečnostní prosklení je velice nákladná, a proto nejvhodnějším způsobem zabezpečení skleněných ploch je dodatečná instalace bezpečnostní fólie.

Její instalací zabráníte jak prohození předmětů, tak i znesnadníte vniknutí případných pachatelů do objektu. Nespornou výhodou bezpečnostní fólie je její nenápadnost, takže nepřitahuje nežádoucí pozornost. Bezpečnostní fólie Vás a Vaše blízké rovněž uchrání před pořezáním o skleněné střepy v případě rozbití okna. Fólie zadrží 98% škodlivého UV záření, čímž zabraňuje stárnutí interiéru. Má velmi kvalitní povrch odolný proti poškrábání. Používá se na všechny typy budov od bytů, rodinných domů, kanceláří, obchodů, bank až po mateřské školky, školy, nemocnice.

Polopropustná zrcadla

Často zákazníci požadují, aby instalace fólie poskytla dostatečné soukromí a současně umožnila přijatelný průhled do exteriéru. Instalací speciálních fólií lze na prosklené ploše vytvořit optické rozhraní, které dopadající světelné záření částečně odrazí a částečně propustí.

Jednodušší formulace výše popsaného jevu se dá shrnout do frekventovaného požadavku od zákazníků, který zní: „požaduji, aby do interiéru nebylo vidět a současně abych dobře viděl ven a nechci, aby mi ubylo světlo“. Pro takto zadané podmínky je dobré si uvědomit, že formulované zadání si protiřečí.

Požadavek, aby nebylo vidět do místnosti jinými slovy říká: nechci, aby mi do místnosti šlo světlo. Tomu lze vyhovět instalací vysoce reflexní fólie. Teoreticky, v krajním případě, při 100% odrazivosti fólie bude v místnosti 100% tma. Z této krajní úvahy plyne, že není možné zajistit vysokou odrazivost fólie a současně dostatečné osvětlení interiéru. Například zvolíme-li reflexi fólie 80 % a propustnost 20 %. Je zřejmé, že 80 % denního osvětlení bude odraženo. Na prosklení vznikne vysoce reflexní zrcadlový efekt. Tím je splněn požadavek, aby nebylo vidět do místnosti, ale pouze za cenu ztráty 80 % denního světla. Je zřejmé, že v místnosti bude šero.

Z těchto důvodů je nutné zvolit kompromisní řešení a pro instalaci vybrat vhodný poměr mezi reflexí fólie k její propustnosti.

Velice úspěšné řešení tohoto problému nabízí poslední novinka od firmy Madico. Neutrálně šedá řada SL (StarLite) s propustností 30 % a 40 %. Fólie mají označení SL-280, SL-380. Unikátní technologie hybridní metalizace nabízí výraznou reflexi do exteriéru a sníženou reflexi do interiéru. V současnosti je to ideální řešení pro splnění požadavku, „Aby nebylo vidět do interiéru a současně, aby bylo dobře vidět ven.“

Na závěr je nutné jasně formulovat základní vlastnost částečně propustných zrcadel. Aplikace fólie nedokáže dokonale vyřešit optické oddělení exteriéru od interiéru. Jinak řečeno, vždy bude existovat možnost pohledu z exteriéru do interiéru. Tato vlastnost se výrazně uplatní, tehdy když je venku nízká úroveň osvětlení t.j. večer. Při denním osvětlení instalovaná fólie poskytuje požadované vlastnosti a plně vyhovuje zadání.

V případě, že požadujete dokonale spolehlivé oddělení interiéru od exteriéru v jakémkoliv světelném režimu, doporučujeme aplikovat dekorativní průsvitné fólie.

Aplikace

 • Zasedací místnosti, recepce, kanceláře
 • Domy, vily, zimní zahrady
 • Bazény, koupaliště
 • Nemocnice, pošty
 • Obchodní domy, prodejny, restaurace
 • Dozorčí stanoviště, metro, letiště
 • Celnice, směnárny, banky
 • Výrobní haly
 • Věznice

Vlastnosti

 • Snižují průhled do interiéru bez reflexe – efekt barevného skla
 • Zamezují průhledu do interiéru při denním osvětlení – zrcadlový efekt
 • Umožňují jednostranný průhled z interiéru do exteriéru
 • Poskytují dostatečnou transparenci denního světla
 • Chrání interiér před nežádoucími pohledy

Ochranné fólie

Nevýhodu rozměrného plochého skla je zvýšené riziko poranění v případě nárazu do skleněné plochy. Časté případy poranění od rozbitého skla jsou zejména v budovách s četnějším pohybem dětí, např. školy, školky, sportovní zařízení a  v prostorách s větším výskytem prosklenných ploch (skleněné přepážky, vytríny atd).

Protisluneční fólie

solární folie = protisluneční

 • Působí jako pasivní klimatizace
 • Sníží teplotu v letních měsících až o 60%
 • V zimě redukují tep.ztráty sklem až o 30%
 • Dávají oknům i budově nový design
 • Zadržují 98% škodlivého UV záření
 • Tepelné úspory bez výměny oken
 •  Snižují riziko zranění rozbitým sklem

V budovách s většími prosklenými plochami v letních  měsících vzniká skleníkový efekt, který extrémě zvyšuje teplotu v interiéru. Ani klimatizace nezabrání tomu, aby lidé, jež jsou přímo za sklem nepocítili účinky ostrých slunečních paprsků. A tedy i v případě, kdy je objekt vybaven klimatizací protisluneční fólie zabraňují přímému prostupu horka a navíc snižují náklady  na provoz klimatizace. Horko v interiérech v letních měsících má celou řadu negativních vlivů. Přehřátí organismu může vyvolat celou řadu zdravotních problémů a to jak fyzických, tak i psychických. V mnoha publikovaných studií se dokládá při vzestupu teplot nad 25°C snížená výkonnost a zdravotní problémy. Přehřátí nad únosnou míru může u lidí, kteří nejsou v dobré kondici znamenat velmi těžké následky.

Elektronické zabezpečení domu

Pokud jste se rozhodli pro zabezpečení domu elektronickým zabezpečovacím systémem, tak zde najdete všechny potřebné informace pro orientaci v této problematice. Jestli je to pro vás málo nebo nechcete ztrácet čas čtením těchto řádků, tak neváhejte a zavolejte nám. Rádi s vámi probereme všechny možnosti telefonicky nebo ještě lépe přímo v místě vašeho domu.
zloděj
Drátový nebo bezdrátový alarm?
Z funkčního hlediska tuto otázku řešit nemusíte, obě varianty zabezpečení splní stejný účel. Rozdíl je pouze ve způsobu instalace, časové náročnosti a rozsahu zásahu do konstrukce domu. Stručně řečeno je bezdrátový zabezpečovací systém vhodný pro zabezpečení již dokončeného domu, kde je zásah do interiéru v podobě montáže kabeláže nežádoucí. Naopak v případě, že je váš dům ve fázi hrubé stavby nebo provádíte rekonstrukci, je vhodnější drátový alarm, kde jsou jednotlivé prvky propojeny kabelem.

Volba správného alarmu není jednoduchá. Vybíráte totiž společníka, kterému lze věřit, který vám bude poctivě sloužit dlouhá léta a přitom se nad vás nebude povyšovat technickou složitostí. Zkrátka očekáváte jasné a spolehlivé řešení, které vás nikdy nenechá na holičkách. Věřím, že náš alarm JABLOTRON 100 vás plně uspokojí.
Součástí dodávky je profesionální montáž, záruka rozšířená na 7 let, pojištění proti selhání a nepřetržitý monitoring, který v případě poplachu vyšle zásahovou službu.

jablotron100

Jak domovní alarm vlastně funguje?

 • Detektory – v jednotlivých místnostech jsou nainstalovány detektory, které signalizují vniknutí do střeženého prostoru. Nejčastěji používaný je infrapasivní pohybový detektor PIR, který rozpozná pohyb člověka a je jedno, jestli vstoupil otevřenými dveřmi nebo rozbitým oknem. Pro posílení ochrany lze doplnit na vstupní dveře, případně na okna snímače otevření, případně osadit detektory rozbití skla.
 • Klávesnice – při odchodu z domu aktivujete na přehledné klávesnici zabezpečovací systém zadáním kódu nebo stiskem odchodového tlačítka. Od tohoto okamžiku je dům střežen a pokud někdo vnikne do domu bez znalosti vstupního číselného kódu, tak domovní alarm vyhlásí poplach.
 • Poplach – je signalizován vnitřní sirénou, která svým ostrým zvukem neumožní pachateli další činnost. Okolí domu může být vyrozuměno že se něco děje venkovní sirénou s blikačem. Ovšem nejvýznamnějším článkem systému je GSM komunikátor, který vás neprodleně informuje na mobilní telefon, že došlo k napadení vašeho domu. Navíc přesně poznáte, která čidla byla narušena (vstupní dveře otevřeny, obývák pohyb, apod.).
 • Ústředna – zabezpečovací systém je řízen ústřednou EZS, která je dobře ukryta někde v domě, rozhoduje o chování domovního alarmu (reakce čidel, oprávnění uživatelů, vyhlášení poplachu) a zajišťuje chod zabezpečení i v době výpadku elektrické energie.